Armoede onder ouderen

De gemiddelde armoede in Nederland daalt, helaas geldt dat niet voor onze oudste generaties. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Onbekendheid met de bestaande regelingen en het ontbreken van digitale vaardigheid maken het moeilijk om zelfstandig uit de situatie te komen.