Armoede onder ouderen

Terwijl de armoede gemiddeld in Nederland daalt is dat bij armoede onder ouderen helaas niet het geval. Vooral de alleroudsten hebben het zwaar. Van de 90 plussers in Nederland leeft 11% onder de armoedegrens. Grootste oorzaak is een gebrek aan inkomen in combinatie met oplopende zorgkosten die niet geheel worden vergoed.

Financiële buffer

Wie tijdens het werkzame leven een buffer heeft weten op te bouwen, is meestal financieel weerbaar op latere leeftijd. Het gaat hierbij om de optelsom van een goed aanvullend pensioen, spaargeld, eigen woning, beleggingen en koopsom/lijfrentepolissen. Uit het onderzoek is gebleken dat senioren zonder eigen vermogen bij een onverwachte belastingaanslag veel sneller in de problemen komen dan senioren mét eigen vermogen. Ze staan vaker en langer rood, hebben meer moeten bezuinigen en zien vaker af van een artsenbezoek vanwege de kosten. Het zal dan ook niemand verbazen dat senioren met weinig of geen spaarbuffer vaker wakker liggen van hun financiële situatie.

Aandacht voor armoedeproblematiek van senioren

Het gaat Nederland momenteel economisch voor de wind. Aandacht voor armoede onder ouderen is hard nodig. Met lang niet alle ouderen gaat het zo goed als vaak gedacht. Gepensioneerden zitten al tien jaar op de nullijn. Kosten voor wonen, welzijn en zorg stijgen en pensioenen worden niet geïndexeerd. Veel senioren zijn helemaal niet vermogend. Wie pech heeft gehad in het leven in werk of gezondheid, hangt zelfs tegen de armoede aan. Ook de middeninkomens komen steeds meer onder druk te staan. Armoede komt voor bij meerdere groepen senioren. Denk aan 85-plussers met heel weinig aanvullend pensioen en hoge zorgkosten, aan gescheiden vrouwen en aan mensen die werkloos zijn geraakt na hun 55ste en niet meer aan het werk kwamen.

Regelingen

Belangrijke toeslagen zijn de huur- en zorgtoeslag. Voor ouderen die minder digitaal vaardig zijn kan het aanvragen en de communicatie rondom dit soort regelingen erg complex zijn. Huurtoeslag en zorgtoeslag zijn rijksregelingen die bedoeld zijn om huishoudens met een laag inkomen en hoge kosten financieel te compenseren. Helaas weten lang niet alle ouderen hun weg  naar deze regelingen te vinden. Het is triest om te horen dat ouderen vaak geen gebruik meer durven te maken van beschikbare zorg, uit angst voor de kosten (eigen bijdrage) en uit onbekendheid met tegemoetkomingen als zorgtoeslag.

Schulden

Door het ontbreken van financieel overzicht, een teruglopend inkomen en het niet kennen van de wegen voor ondersteuning krijgen veel ouderen te maken met schulden. Als je er daar als oudere alleen voor staat kan je in een uitzichtloze situatie terecht komen. Zonder hulp is het moeilijk om hier uit te komen.

Hulp bij de financiën

In het geval je er als ouder niet meer zelfstandig uit komt, het ten koste gaat van je kwaliteit van leven of je gewoon niet weet waar je moet beginnen kan je professionele hulp inroepen. Bij Vertrouwd Geregeld Senioren Administratie hebben we dagelijks te maken met schuldenproblematiek. Samen met u en de betrokken instanties gaan we op zoek naar een oplossing. Dit geeft u weer de rust om te genieten van het leven.

Vragen over beschermingsbewind?

De financiële administratie van een naaste overdragen doe je niet zomaar. Logisch dat je daar eerst meer informatie over wilt. Neem gerust contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden en regelgeving.