senioren administratie

Vertrouwd Geregeld

 

De beslissing om een administratie over te dragen neem je niet zomaar. Logisch, dit is een grote en vaak ook lastige stap. Gelukkig wordt het makkelijker als  je weet dat het vertrouwd is geregeld.

 

contact
Over ons

Financieel alles geregeld

Financiën zijn onderdeel van het leven, er komt ook een moment dat het hier minder om gaat en misschien eerder als last wordt ervaren. Het is onze missie om ouderen en de mensen om hun heen de rust te geven om zich op andere belangrijke zaken te focussen, zoals zorg en genieten van elkaar. 

3 regelingen

Curatele, bewind of mentorschap?

curatele

Dit is de meest ingrijpende maatregel. Indien iemand volledig handelingsonbekwaam is  kan een curator over alle financiële en persoonlijke zaken beslissen.

l

Bewind

Als mensen hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen is beschermingsbewind een goede oplossing. Een bewindvoerder beheert het geld en de bezittingen.

w

mentorschap

Als iemand zijn persoonlijke zaken niet meer goed zelf kan regelen kan een mentor worden aangesteld die hierover beslissingen kan nemen.

gecertificeerd bewindvoerder

Het draait om vertrouwen

Je kan een financiële administratie alleen overdragen aan iemand die je 100% vertrouwt. Onze professionele bewindvoerders zijn ingeschreven in Het Centraal curatele- en bewindregister. Daarnaast blijven ze zichzelf continue ontwikkelen zodat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en regelgevingen in het vakgebied. Bij Vertrouwd Geregeld bent u daarom echt in vertrouwde handen.

Centraal-curatele-en-bewindregister
NBPD-bewindvoerder
Zelf doen of professionele hulp?

Kan ik ook zelf de bewindvoering voor een naaste doen?

 

Iedere meerderjarige kan bewindvoerder zijn. Het is logisch dat je bij het kiezen van een bewindvoerder in eerste instantie in de directe omgeving kijkt. Je kent elkaar en er is een natuurlijk vertrouwen. Helaas is er niet altijd zo’n iemand beschikbaar, of deze extra last is voor een naaste te groot. Er is ook niets mis mee om bewust te kiezen hoe je je spaarzame tijd met iemand besteedt. is dat met het betalen van rekeningen, of een wandeling in het park? Daarnaast heeft een professionele bewindvoerder accurate kennis over de regelingen waar iemand voor in aanmerking komt.

 

Wat zijn de kosten van financiële administratie voor ouderen?

Een professionele bewindvoerder voor ouderen regelt de financiële zaken en beheert het vermogen. De maandelijkse kosten die hiervoor in rekening mogen worden gebracht zijn landelijk vastgesteld. Heeft de persoon in kwestie een minimum inkomen? Dan kan hiervoor bij de gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd.

kennisartikelen

Onderwerpen die ons bezig houden

Financieel misbruik senioren

Je hoort het steeds vaker, er wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen van ouderen. Lees hier wat we daar samen aan kunnen doen.

Armoede onder ouderen

Veel ouderen hebben tijdens hun leven een financiële buffer op kunnen bouwen. Niet iedereen heeft die kans gehad. Vaak een oorzaak voor  problemen.

Dementie

Het is vaak een van de eerste tekenen van dementie: moeite met het beheren van de financiën. Dementie maakt je naaste kwetsbaar als het gaat om geld. Het is van belang deze signalen op tijd op te pakken en er iets meet te doen.