Curatele, bewind of mentorschap?

Curatele, bewind of mentorschap? Elke situatie is anders en wat passend is voor de ene situatie kan onvoldoende zijn voor een andere.  Het is daarom goed om de verschillende regelingen naast elkaar te leggen en te kijken wat in uw situatie het beste past.

Waarom curatele, bewind en mentorschap?

In de basis zijn curatele, beschermingsbewind en mentorschap allen bedoeld om mensen te beschermen die zelf niet goed meer beslissingen kunnen nemen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bij ouderen gaat het meestal om een vorm van dementie.

De verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap

Het doel van deze maatregelen mag dan misschien hetzelfde zijn, de maatregelen verschillen omdat de situaties waarin ze nodig zijn kunnen verschillen. Hieronder geven we kort per maatregel aan wat deze inhoudt.

 

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Als mensen geen financiële en persoonlijke beslissingen meer kunnen nemen en maatregelen als  beschermingsbewind en/of mentorschap zijn niet voldoende dan is curatele het meest vergaande middel.

In het geval van curatele beslist de curator over geld, behandeling en verzorging van de betrokkene. In het geval iemand onder curatele gesteld wordt is iemand automatisch handelingsonbekwaam. Hij kan dan geen rechtshandelingen meer verrichten zonder toestemming van de curator.

Bewind voor financiële beslissingen

Als iemand zijn financiële zaken niet meer zelf kan regelen kan beschermingsbewind als middel worden ingezet. De bewindvoerder regelt alle financiën voor de betrokkene. Hij of zij  betaalt rekeningen, doet belastingaangifte, regelt toeslagen en uitkeringen en houd de administratie bij. De betrokkene krijgt van de bewindvoerder leefgeld uitgekeerd voor de dagelijkse uitgave.

De betrokkene kan niet zonder toestemming van de bewindvoerder beschikken over middelen. Zo hij mag hij bijvoorbeeld niet zomaar goederen verkopen. Mocht de betrokkene het oneens zijn met de bewindvoerder kan de kantonrechter worden verzocht om toestemming.  Bij financiële beslissing met grote impact is altijd goedkeuring van de kantonrechter vereist.

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Als mensen hun persoonlijke zaken niet meer kunnen regelen kan je kiezen voor mentorschap. Een mentor neemt, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, beslissingen op persoonlijk vlak. Denk aan besluiten over verzorging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam en kan ook zijn eigen financiële zaken behartigen. Zoals de term mentor al aangeeft is het de bedoeling dat de mentor de persoon in kwestie zoveel mogelijk zijn eigen beslissingen laat nemen.

Kan iedereen curator, bewindvoerder of mentor worden?

Als meerderjarige kan je  curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden. De kantonrechter gaat over de benoeming dus die zal bepalen of de persoon in kwestie geschikt is de taak uit te voeren.  Ter bescherming van de betrokkenen zijn er wel voorwaarden voor een benoeming. Zo mag iemand niet zelf onder curatele staan maar ook niet verbonden zijn aan de zorginstelling waar de betrokkene verzorging krijgt. De kantonrechter zal bij aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor in eerste instantie de voorkeur van de betrokkene volgen. Indien er een goede reden is dit niet te doen kan hij iemand anders benoemen. Voor professionele bewindvoerders gelden er bepaalde kwaliteitseisen. Denk aan eisen omtrent bedrijfsvoering, scholing en begeleiding van personeel. Er wordt jaarlijks gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren (LKB) of de bewindvoerder aan de kwaliteitseisen voldoet. 

Beëindiging taak curator, bewindvoerder of mentor

Curatele, bewindvoering of mentorschap wordt beëindigd via de kantonrechter. Dit kan zijn omdat de betrokkene weer in staat is om zijn eigen belangen te behartigen of als iemand overlijdt. Vaak wordt een maatregel ook omgezet in een andere maatregel. Bijvoorbeeld bewindvoering of mentorschap dat wordt omgezet in curatele.

 

Vragen over beschermingbewind?

De financiële aqdministratie van een naaste overdragen doe je niet zomaar. Logisch dat je daar eerst meer informatie over wilt. Neem gerust contact met ons op, wij informeren u graag over de moglijkheden en regelgeving.