Hoe werkt beschermingsbewind voor senioren?

U heeft er goed over nagedacht en besloten om beschermingsbewind aan te vragen. Hoe gaat het dan verder in zijn werk? hieronder hebben we de verschillende stappen vanaf het moment van de aanvraag beschreven.

 

Stap 1: Intakegesprek

Nadat Vertrouwd Geregeld de aanmeldingsformulieren heeft ontvangen, maken we telefonisch een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

In dit gesprek bespreken we nog eens rustig en duidelijk wat de consequenties van de bewindvoeringsmaatregel zijn. We vertellen meer over de werkwijze van ons kantoor en kijken samen of beschermingsbewind een passende maatregel is. Als jullie besluiten verder te gaan met de aanvraag onderbewindstelling, begeleiden we jullie met de aanvraag. 

Stap 2: Procedure rechtbank
 1. De bewindvoerder vult het aanvraagformulier voor jullie in. De bewindvoerder vult tevens de bereidverklaring in waarmee hij aangeeft dat hij bereid is om het bewind op zich te nemen. Nadat het aanvraagformulier door de betrokkenen is ondertekend sturen we de formulieren met de juiste bijlagen naar de kantonrechter.
 2. Van de rechtbank ontvangen we een uitnodiging voor de zitting.
 3. Er volgt een zitting waarin de kantonrechter het verzoek behandelt met:
  • de verzoeker
  • de persoon voor wie het bewind bedoeld is (de betrokkene)
  • de voorgestelde bewindvoerder(s)
  • belanghebbende(n)
 4. De kantonrechter doet uitspraak, hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek voor bewindvoering.
 5. De uitspraak wordt ook ter post toegestuurd naar iedereen die op de zitting aanwezig was.
Stap 3: Start beschermingsbewind

Nadat de bewindvoering is goedgekeurd stelt de bewindvoerder een budgetplan op. Ook schrijft de bewindvoerder alle instanties aan die te maken hebben met het inkomen, vaste lasten en schulden van de betrokkene. De vaste lasten van de betrokkene worden elke maand op tijd betaald evenals de regeling voor eventuele niet- problematische schulden. Hiervoor dient er wel (voldoende) inkomsten binnen te komen. De betrokkene ontvangt wekelijks of maandelijks leefgeld op een leefgeldrekening. Dit kan gebruikt worden voor de dagelijkse boodschappen.

Stap 4: Overzicht houden

Bij aanvang bewind ontvang jullie een unieke logincode om het persoonlijke financiële overzicht te kunnen inzien. Met deze inloggegevens is het ten alle tijden mogelijkheid om transacties in te zien die de bewindvoerder heeft gedaan op de beheerrekening. Ook kan je hier het budgetplan en een overzicht van inkomsten en uitgaven inzien en afdrukken. Iedere maand wordt erop toegezien dat alle vaste lasten correct worden betaald mits het inkomen toereikend is. Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met alle persoonlijke gegevens.

Stap 5: Contact onderhouden

We zullen regelmatig telefonisch en/of schriftelijk contact onderhouden met alle betrokkenen.

Wij vinden het ook belangrijk dat u contact met ons blijft opnemen over de stand van zaken. Een goede en duidelijke communicatie is voor Vertrouwd Geregeld erg belangrijk. Twijfel ook niet om contact met ons op te nemen indien u ergens niet tevreden over bent. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening, we horen daarom altijd graag wat er beter kan en zullen daarin, waar nodig, snel actie ondernemen.

Stap 6: Controle rechtbank

Wij dienen jaarlijks de financiële zaken te verantwoorden bij de kantonrechter. Dit doen wij door de Rekening & Verantwoording op te maken en in te dienen bij de Rechtbank. Deze controleert of het beschermingsbewind het afgelopen jaar op de juiste manier is uitgevoerd.

In onderstaande animatie-video wordt nog eens kort uitgelegd hoe bewindvoering in zijn werk gaat.

 

Vragen over beschermingbewind?

De financiële administratie van een naaste overdragen doe je niet zomaar. Logisch dat je daar eerst meer informatie over wilt. Neem gerust contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden en regelgeving.