Financieel misbruik ouderen

Financieel misbruik ouderen

Financieel misbruik ouderen Naar schatting worden er jaarlijks meer dan 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting. Onder financiële uitbuiting wordt verstaan; diefstal, veranderen van het testament, ongewenste bemoeienis met geldzaken, verduisteren van geld...
Armoede onder ouderen

Armoede onder ouderen

Armoede onder ouderen Terwijl de armoede gemiddeld in Nederland daalt is dat bij armoede onder ouderen helaas niet het geval. Vooral de alleroudsten hebben het zwaar. Van de 90 plussers in Nederland leeft 11% onder de armoedegrens. Grootste oorzaak is een gebrek aan...
Dementie en financiën

Dementie en financiën

Dementie en financiën Waarschijnlijk zien de naasten het al een tijdje aankomen. Iemand met dementie is niet meer in staat om zelf zijn financiën te regelen. Rekeningen worden niet betaald, pasjes raken kwijt en iets online regelen gaat al helemaal niet meer. Bij...